Kız çocukları için daha iyi bir gelecek

Ön hazırlık aşamasını Eğitim Reformu Girişimi ile iş birliği içerisinde gerçekleştiren Suna’nın Kızları, Türkiye’de konuyla ilgili aktörlerin yaptıkları çalışmaları analiz ederek, katkı verilmesi gereken alanları tespit etmek için bir haritalama çalışması gerçekleştirdi. Haritalama çalışmasına, Türkiye’de kız çocukların eğitimi için çalışan, kız çocuklara yönelik faaliyetler düzenleyen ve kız çocukların eğitime erişiminin önündeki engelleri kaldırmaya yönelik çalışmalar yürüten 121 kurum ve bu kurumların gerçekleştirdikleri 279 proje dahil edildi. Haritalama çalışmasının ardından yol planını sivil toplum kuruluşları, kız çocuklar ve öğretmenlerle bir arada oluşturuldu. Suna’nın Kızları, kolektif etki yaklaşımıyla kız çocukların iyi olma halini sağlayacak bir ekosistem yaratmak amacıyla sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Mahalle Çözüm Topluluğu, Okul Çözüm Topluluğu, Kız Çocuk Çözüm Topluluğu, Araştırma Destek Topluluğu, Kız Çocuk Odaklı Tasarım Destek Topluluğu ile çalışmalarını sürdürdü. Toplulukların geliştirdikleri modeller esas alınarak, pilotlama çalışmalarına başlayacak olan Suna’nın Kızları, kız çocukların gelişim ihtiyaçlarını karşılayan eğitim imkanlarına erişmelerine ve bu süreci en çok kazanımla tamamlamalarını sağlayan güçlü bir ekosistem oluşturmayı hedefliyor.

Ekim ayında başlıyor

Kız çocukların eğitime erişmelerini, bu süreci en çok kazanımla tamamlamalarını sağlayacak ekosistemi yaratmak amacıyla, farklı alanlardan 32 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu beş ayrı çözüm ve destek topluğu dört ay süren titiz ve detaylı çalışmalarının sonucunu, bu sürede ürettikleri modelleri ve ortaklaştıkları aksiyon alanlarını paylaşmak için bir araya geldi. Sivil toplum kuruluşu temsilcilerini ve akademisyenleri buluşturan toplantının ardından açıklama yapan Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, “Suna’nın Kızları”nın eğitime erişemeyen, eğitimini tamamlayamayan, nitelikli eğitim alamayan ve gelecek hayallerini gerçekleştiremeyen kız çocuklarına ulaşmak için yola çıktığını belirterek, “Annem, bir eğitim gönüllüsü olarak yaşamını eğitime ve eğitimde fırsat eşitliğine adamıştı. Suna’nın Kızları, annemin eğitim alanındaki çabalarını, değerlerini, hedeflerini ve vizyonunu yaşatacak”  dedi. Kıraç, “Suna’nın Kızları”nın çocukların bütüncül gelişimlerini odağa alan, bunu yaparken kız çocuklarının özgün ihtiyaçlarını gözeten bir ekosistem oluşturmayı hedeflediğini hatırlatarak, “Bunu tek başına başarmanın ne denli zor olduğunun farkındayız. Bu nedenle sivil toplum ve kamu kuruluşlarının çocuklarla birlikte sorunları tespit edip, ortak amaçlar etrafında kolektif etki üretebilecekleri bir alan oluşturmayı hedefledik” diye konuştu.

Ekim ayından itibaren çözüm ve destek topluluklarının oluşturduğu modelleri pilot bölgelerde uygulamaya başlayacaklarını duyuran Kıraç, kız çocukların bedensel ve duygusal olarak iyi halde olmaları, öğrenmeye kesintisiz devam edebilmeleri, oyundan ve eğlenmekten geri kalmamaları, baskı altında olmamaları ve gelecekleri ile ilgili karar sahibi olmalarını sağlayacak bir ekosistemi oluşturmak için yola çıktıklarını hatırlattı.

“Kız çocukların sözünü yükselteceğiz”

İpek Kıraç, “Günümüzde kız çocuklar, yoksulluktan iklim krizine kadar birçok yıkıcı sorunun tam ortasında yer alıyor. Bu sorunlardan en az şekilde etkilenmelerini ve hatta çözümlerinde aktif rol almalarını sağlamamız gerekiyor. Bunun için de kız çocukların gelişim ihtiyaçlarını karşılayan nitelikli eğitim imkânlarına erişimleri çok önemli. Hedeflerimiz doğrultusunda, aileler, okullar, öğretmenler, karar vericiler, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının sorumluluklarını daha berraklaştırırsak, dayanışma içerisinde birbirimizi destekleyen çalışmaları hayata geçirirsek, kız çocukların sözünü yükseltip, cumhuriyetimizin 100’üncü yılında çocukların gücüne güç katabilirsek, büyük bir değişim yaratabileceğimize inanıyorum” dedi.

Kadınların güçlenmesi için çağrı

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF), üye şirketlerine bir çağrıda bulunarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması adına somut katkılarda bulunmalarını istedi. TGDF Yönetim Kurulu Başkanı Demir Şarman imzalı çağrıda kadın erkek eşitliğinin her alanda sağlanmasının sosyal ve ekonomik önemi vurgulanarak Birleşmiş Milletler’in (BM) bu amaçla ortaya koymuş olduğu Kadınların Güçlenmesi Prensipleri’ne dikkat çekildi. TGDF Başkanı Demir Şarman, yazılı açıklamada şu sözlere yer verdi:

“Nüfusumuzun yarısını oluşturan ancak aynı oranda temsil edilemeyen kadınlarımız her alanda en büyük potansiyel gücümüz. Dünya olarak içinde bulunduğumuz zor dönemde bu potansiyeli hayata geçirmemiz, ülke olarak refah seviyemizin yükselmesi yönünde en önemli adım. Özellikle ülkemiz gıda tedarik zinciri kadın emeğinden yoğun olarak faydalanılan bir alan. Ancak kadınlarımızın emeklerinin karşılığını yeterince aldıkları söylenemez. Kadınların erkeklerle aynı çalışma özlük haklarına sahip olmaları ve eve ekmek getiren aile bireyi olabilmeleri yanında karar mekanizmalarında da yer alarak ticarete ve ekonomiye erkek egemen anlayıştan farklı bir bakış açısıyla yön vermeleri son derece önemli.”

“WEPs imzacısı olun”

“Bu amaçla çatımız altında bulunan derneklerimize üye firmaların BM tarafından ortaya koyulmuş olan ‘Kadınların Güçlenmesi Prensipleri’ni (WEPs) okumalarını, benimsemelerini ve bu oluşuma imzacı olmalarını istiyoruz. Bu prensipler öncelikle şirketlerin kendi içlerinde kadınların durumunu değerlendirerek gerekirse iyileştirmesini, devamında ise bu prensipleri iş ortaklarına aktarmasını ve benimsemeye teşvik etmesini öngörüyor. Oluşum prensiplerin imzacıları için değerlendirme ve raporlama araçlarını sunuyor.”

Açıklamada konuyla ilgili bağlantılara Federasyon internet sitesi olan tgdf.org.tr üzerinden ulaşabilecekleri bilgisi verilirken, imza sürecini başarıyla tamamlayan firmaların da TGDF Kadın Platformu’na başvurmaları halinde ilgili sayfalarda ilan edilecekleri ifade edildi.

HAZIRLAYAN: PINAR AKTAŞ [email protected]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.